Kehoe Countryside Ltd

Home

Kehoe Countryside is a family business based in North Wales with many years experience in all aspects of quality, practical countryside services. We specialise in working on land of wildlife and conservation value. We believe in using natural materials and working in sympathy with the surroundings.

Busnes teuluol yng Ngogledd Cymru yw Kehoe Countryside. Mae gennym flynyddoedd lawer o brofiad ym mhob agwedd ar wasanaethau cefn gwlad ymarferol, o ansawdd uchel. Rydym yn arbenigo ar weithio ar dir sy’n werthfawr o ran bywyd gwyllt a chadwraeth. Rydym yn credu mewn defnyddio deunyddiau naturiol a gweithio i gyd-fynd â’r amgylchfyd.